Välkommen till Andelsägarbolagets blogg.

Här kommer vi berätta om aktuella händelser som berör det som vi på Andelsägarbolaget brinner för och dagligen arbetar med nämligen att utveckla bostadsområden i Sverige genom Delägarboende.

Vill du lämna tips och synpunkter eller kommenterar så gör gärna det

Välkommen!

Henrik Friman, VD

fredag 14 juni 2019

Järvaveckan 2019Denna vecka har jag fått en ny erfarenhet med besök på Spånga IP och Järvaveckan.Det var otroligt spännade att vara där och det är viktigt att man lyfter fram alla frågor som på olika sätt berör ytterområden och hur dessa kan utvecklas.

Vi har jobbat med dessa frågor i snart 10 år och vi medverkade också på ett av de seminarium som berörde nya boendeformer och arrangerades av Stockholms handelskammare.
JÄRVAVECKAN - Framtidens boendeformer – dags för nya lösningar?På seminariet samtalar vi med Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm, Katarina Liljestam Beyer, grundare och operativ chef, Colive, Ulrik Hoffman, vd, Ungdomsbarometern och Ulf Nyqvist, rådgivare för Andelsägarbolaget.

Om några veckor är det dags för Almedalsveckan, Vi kommer medverka i ett större seminarium som byggbolaget Veidekke arrangerar.
Hoppas vi ses där
Länk nedan
Mellan hyrt och ägt boende - kan nya lösningar ge fler en väg in till bostadsmarknaden?
Trevlig helg!

torsdag 21 februari 2019

BostadsdebattHar idag lyssnat på ännu en bostadspolitisk debatt. Mycket fokus på analys av januariavtalet.
Boinstitutet som drivs på uppdrag av hyresgästföreningen arrangerade detta seminarium och det var välbesökt och dessutom direktsände SVT.
Stort fokus på hur unga ska komma in på bostadsmarknaden och intressanta siffror som visar att unga tvingas bo kvar längre hemma än tidigare.
Som vanligt kloka debatter men man vågar sällan gå utanför "boxen" och föreslå nya lösningar.
Kul att nätverka i anslutning till dessa tillställningar och ett stort plus för en supergod lunch.måndag 29 oktober 2018

Lyckoparadoxen

För en tid sedan fick jag tips från en kollega att kika på denna film. Är man intresserad av social hållbarhet och vill förstå viktiga faktorer bakom den ohållbara boendesegregationen rekommenderar jag att du tittar på denna film. Den bygger på Södertörnsanalysen och beskriver på ett tydligt sätt den sk. Lyckoparadoxen. – Det handlar om ett socialt fenomen som brukar kallas ”Lyckoparadoxen”. Vissa bostadsområden tar stort ansvar för att rusta individer för arbetsmarknaden. Men dessa områden får aldrig skörda frukterna, eftersom de flesta flyttar till andra områden när de skaffat utbildning och jobb, förklarar Marcel Moritz ledare för hållbarhetsteamet i Huddinge kommun. Delägarboende är den metod som snabbast kan möjliggöra för människor som vill äga att bo kvar i sitt område samtidigt som metoden också kan bidra till att få fram hyresrätter med rimlig hyra. Nu krävs nytänkande och handlingskraft så vi får ett mer sammanhållet samhälle.
Kika på filmen

söndag 21 oktober 2018

Älskade allmännyttan

Denna vecka kommer det att ske demonstrationer mot att man planerar att ombilda hyresrätter i ytterområden.
I Stockholm är det en politisk överenskommelse som ligger bakom när allianspartierna och MP gjort upp om den politiska inriktningen för Stockholm under mandatperioden. Den innebär möjlighet till ombildning till bostadsrätt i Stockholms ytterområden. Detta innebär faktisk en försäljning av fastigheter och att kvarvarande hyresgäster får bostadsrättsföreningen som hyresvärd och inte allmännyttan som tidigare. Det skapar ofta osäkerhet för de som inte vill eller kan köpa och jag har full förståelse för detta eftersom bostaden betyder så mycket och också utgör en stor kostnadspost. Allt som rör boendet är därför en fråga som berör oss alla och inte minst när stora förändringar diskuteras.
De allmännyttiga bolagen har nöjda kunder och professionell förvaltning. Man kan dock inte bortse från att en betydande del av de hyresgäster som bor i hyrestäta ytterområden vill äga sitt boende och att mer blandade områden måste skapas. Många boende vill ta större ansvar och känna mer delaktighet och för många är ägandet en del i integrationen.
I Göteborg har det kommunala Bostadsbolaget valt en annan väg för att möjliggöra ett mer blandat bestånd. Där avser man att i stället genomför ett första projekt med Delägarboende.
Delägarboende har utvecklats speciellt för att fungera i denna typ av områden, varför?

  • Allmännyttan är kvar, man säljer bara andelar till de boende som vill och kan äga
  • Det krävs inte majoritet för ombildning - ca 20-30% kan äga och resten hyra.
  • De som inte köper får heller ingen förändring och har kvar fastighetsbolaget som förvaltare
  • De som köper ansvarar för lägenheten medan fastighetsbolaget sköter fastigheten i övrigt. Man slipper således föreningsarbetet och förvaltningsansvaret för de ofta stora fastigheterna med förestående renoveringsbehov.
Delägarboende ger trygghet och skapar hållbara bostadsområden.
Det är alltså betydande skillnad på hur man säljer från allmännyttan för att skapa mer blandande och hållbara bostadsområden.
Politiker kan nu göra ett viktigt val
Sälja ut allmännyttan eller sälja in den till de boende.


Denna vecka kommer Andelsägarbolaget medverka på en hållbarhetskonferens i Stockholm. Då kommer vi berätta mer om hur hållbarhet i miljonprogrammet kan skapas - på riktigt!

torsdag 18 oktober 2018

Seminarium om hållbarhet med SEB

Idag har Andelsägarbolaget medverkat på ett seminarium om social hållbarhet som arrangerades av SEB. Temat för dagen
Hållbar social utveckling –
så kan fastighets- och finansmarknaden samverka och bidra.
Flera av talarna beskrev på ett bra sätt hur viktigt frågan är och att det krävs innovativa lösningar för att främja integration och socioekonomisk utveckling.
En av talarna var Ahmed Abdiraham, Näringspolitisk expert - integration, Stockholms Handelskammare.
Ahmed kan ju på ett konkret och trovärdigt sätt beskriva de viktigaste åtgärder som behövs för att hantera utanförskapet i flera av miljonprogramsområdena. För oss på Andelsägarbolaget är det både skönt och viktigt att höra andra berätta om vikten att snabbt skapa blandade upplåtelseformer i de områden där hyresrätter helt dominerade. Man blir stärkt i att det vi jobbar med efterfrågas för att skapa hållbarhet. Andelsägarbolaget var också med i paneldiskussioner genom Ulf Nyqvist (fd. VD på Botkyrkabyggen).

Det blev en mycket givande förmiddag med bra samtal både i seminariet men även däremellan vid fika och lunch när man kunde träffa personer inom bostadsbranschen, politiker och inte minst finanssektorn. Ett bra initiativ av SEB som även var först ut med Gröna obligationer i Sverige och nu tar sikte på sociala obligationer. Något som vi tror kan vara mycket intressant även för finansiering av lån till projekt med delägarboende.
fredag 13 april 2018

Fler bostadsbolag vill använda Delägarboende

Personal från Botkyrkabyggen visar Andelsfastigheten på Odlingsvägen.
För ett halvår sedan blev ombildningen av 22 hyresrätter till Andelsägarlägenheter klar på Odlingsvägen i Botkyrka.
Sedan dess arbetar vi på Andelsägarbolaget med att lansera Delägarboende till nya kunder runt om i landet.
Vårt mål är att inom tre år ha minst fem bostadsföretag som använder Delägarboende för att skapa hållbar utveckling i sina bostadsområden.
Man märker en en stor skillnad i  intresse nu jämfört med för bara ett år sedan. Avmattningen på bostadsrättsmarknaden tvingar fram en mer öppen attityd för nya lösningar. Hittills har man kunnat producera bostadsrätter med stor förtjänst som man sedan kunnat använda för starta nya brf projekt eller för att finansiera eget kapital vid produktion av hyresrätter.
När detta maskineri hackar behövs nya lösningar.
Även bankerna börjar inse att det inte är hållbart att enbart producera dyra bostadsrätter eller hyresrätter med mycket hög hyra. Marknaden för dessa produkter börja bli mättad.
Delägarboende skapar intäkter som kan användas för renovering av miljonprogram och nyproduktion av hyresrätter med mycket rimliga hyror, detta börjar marknaden nu förstå och det gör att etableringen kan ta fart och frågan om möjlighet för belåning till de som blir Andelsägare kan få en bra hållbar lösning.
I veckan som gick hade vi besök av representanter från ett av landets största bostadsbolag. Vi fick en mycket uppskattad rundtur i Botkyrka med besök på de fastigheter som ombildats med Andelsägarmetoden. Botkyrkabyggens personal var som vanligt väldigt engagerade och berättade om sina erfarenheter av Delägarboende. Stort tack  till er!


onsdag 28 mars 2018

Årsmöte med Andelsägarna

Nu har årsmöten med Andelsägarna genomförts i Botkyrka. Det är Botkyrkabyggen som huvudägare (Grundandelsägare) som sammankallar alla andelsägare för en årlig genomgång om vad som har hänt och ska hända i Andelsfastigheten.
Jag hade förmånen att även i år få vara med på dessa möten och det är otroligt givande att få höra hur man uppfattar andelsägarmetoden och vad som är viktiga frågor för boende i dessa områden.
Det som glädjer är att man inte på något sätt uppfattar att det är några negativa delar med ägarformen. Till och med frågan om deklaration har hanterats på ett sätt som inte medfört stora problem. Det är självklart en nackdel att man som andelsägare måste lämna en särskild näringsbilaga men som sagt har det inte medfört något stort bekymmer.
Annars är det genomgående ordning och trygghet som diskuterats mest. Frågor som förekommer i de flesta bostadsrättsföreningar.
Det är intressant att höra andelsägarnas goda förslag på förbättringar och det engagemang som man visar kring sitt boende. Detta tror jag kommer betyda mycket för våra ytterområden.
Botkyrkabyggen visar också att man är mån om sina kunder, totalt 7 personer medverkade på de årsmöten som nu genomförts. Vilken bra och engagerad personal man har som kämpar med de frågor och problem som finns. Hatten av för deras insats.
Åkte från dessa årsmöten med nya intryck och idéer kring hur vi kan förfina DELÄGARBOENDE.